Zuidpool

Artgineering

Het project Zuidpool onderzoekt hoe anders kan worden omgegaan met de herstructureringsopgaven voor Rotterdam Zuid: kleinschaliger, met minder budget en door specifieker in te gaan op de bestaande situatie.

Met 200.000 inwoners is Rotterdam Zuid misschien wel de grootste aandachtswijk van Nederland. Maar met een jonge bevolking, een gunstig economische ligging en veel ontwikkelruimte heeft het gebied ook gigantisch groeipotentieel. Om dit potentieel aan te boren is de ‘bereikbaarheid’ van Zuid in de ruime zin van het woord essentieel.

Een betere toegang tot passende banen en onderwijs voor de jonge bevolking van Zuid is de motor voor de ontwikkeling. De reeds bestaande kansen moeten toegankelijk worden gemaakt, zowel mentaal als fysiek - Zuid heeft veel ruimtelijke barrières als snel- spoor- en waterwegen die zuid opdelen in een verzameling van afzonderlijke eilanden met weinig uitwisseling tussen de wijken.

Zuidpool manifesteert zich daarin niet door nieuwe vervoerslijnen of -middelen te bedenken, maar als een platform dat kleinschalige bereikbaarheidsinitiatieven opspoort, verbindt en versterkt. Er bestaan immers al genoeg goede initiatieven, zoals de Tuk Tuks van Flex Vervoer of de verschillende VAK busjes die maatwerkvervoer op Zuid leveren. Zuidpool zoekt initiatieven die niet alleen bijdragen aan het vervoer op Zuid, maar ook effect hebben op werkgelegenheid en onderwijs – bijvoorbeeld door interne opleidingstrajecten.

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
Artgineering

Datum ontwerp:
2012

credits en contact

Ontwerp
Artgineering: Stefan Bendiks, Laurens Boodt, Aglaée Degros en Sven van Oosten
1e Middellandstraat 103
3021 BD Rotterdam 
info@artgineering.nl
http://www.artgineering.nl

In opdracht van: Ministerie van I&M
In samenwerking met: Nationaal Programma Rotterdam Zuid.
Grafisch ontwerp illustraties: 75B