woonservicegebieden

Veldacademie

Ingrijpende wijzigingen van ons zorgstelsel en een veranderende (zorg)vraag van de toekomstige generatie van zorgbehoevenden noodzaken tot herbezinning op zorgaanbod, voorzieningen en huisvesting.

De uitkomsten werden vergeleken met de daadwerkelijke inrichting van de gebieden, wat onder andere heeft geresulteerd in zogenoemde ankerpuntenkaarten waarin voorzieningenclusters in de wijken worden weergeven die een belangrijke rol spelen in het dagelijkse leven van ouderen in de wijk.

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
Veldacademie

Datum ontwerp:
2012

credits en contact

Ontwerp:
Veldacademie

Uitvoerend team:
Ruth Höppner, Lara Schot, Jurrian Arnold, Laurens de Lange en Sander Smoes
met medewerking van:
Bozar Ben-Zeëv, Melek Ergodan, Nurulah Gerdan, Brahim Harmane, Goytom Negassi, Allan Pinheiro, Jomme Rooijakkers, Tim Ruijs en Fieke Tissink.

Het veldwerk voor het VPM onderzoek werd ondersteund door vijftig studenten van de Hogeschool Rotterdam. De studenten zijn afkomstig van drie verschillende opleidingen die in hun tweede studiejaar de minor Projectmatig en Multidisciplinair Werken aan Grootstedelijke Vraagstukken volgen.

In opdracht van:
Deelgemeente Kralingen-Crooswijk