Welkom in mijn Bloemhof

Krachtgroen

Bloemhof is een van de meest dichtbevolkte wijken van Rotterdam. Daarbij is het een van de meest kinderrijke wijken van de stad met de grootste druk op de openbare ruimte. Het Atelier van de Rijksbouwmeester, de gemeente Rotterdam en woningcorporatie Woonstad heeft een team van ontwerpers gevraagd welke instrumenten de sociale en fysieke leefkwaliteit van de wijk kunnen verbeteren.

KRACHTGROEN richtte zich op de potentie van het groen in de wijk. Bestaande groenstructuren werden geïnventariseerd en geanalyseerd. Het onderzoek maakte intensief gebruik van lokale know-how van o.a. beleidsmakers met betrekking tot de sociale en fysieke aspecten van Bloemhof. In combinatie met ‘evidence based’ kennis van groen in de stad heeft dit geresulteerd in een ‘Horticulturele Atlas en een Groene Tijdlijn’. Samen bieden dezen een overzicht van kansrijke generieke en locatiespecifieke groene instrumenten die de komende jaren ingezet kunnen worden tijdens de transformatie van de wijk. Deze instrumenten zijn een combinatie van top-down ingrepen en het stimuleren en faciliteren van bottom-up initiatieven met als doel de sociale en fysieke leefomgeving te verbeteren via groen.

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
Krachtgroen

Datum ontwerp:
2013

credits en contact

Ontwerp:
Krachtgroen: Suzanne Loen
0624893909
www.krachtgroen.nl
sl@krachtgroen.nl
boekje Bloemhof

In opdracht van Het Atelier van de Rijksbouwmeester in het kader van het project ‘Oog voor de Buurt’