Waterfront

Tatiana van Oort

Rotterdam en de Maas horen bij elkaar. Dankzij de rivier groeide Rotterdam uit tot een van de grootste haven ter wereld. Ooit was Boompjes de eerste openbare ruimte van de stad met kleinschalige kantoor en handelsgebouwen.
De haven is uit de stad vertrokken en Boompjes is een winderige onaantrekkelijke ruimte geworden waar weinig te beleven valt, afgesneden van het centrum door een drukke verkeersweg.
Het waterfront heeft weinig stedelijk programma, de kwaliteit van de openbare ruimte laat nog te wensen over en wandelroutes langs de rivier zijn slecht herkenbaar en niet continu.
Verstedelijking van het waterfront zal bewoners en bezoekers aan het Rotterdamse waterfront binden. Door het intensiveren woon en recreatief programma wordt een bijdrage geleverd waardoor het waterfront een centrum aan de rivier wordt.
De Boompjes bevindt zich tussen twee waterfronten die een specifiek karakter hebben. De kade aan de stadszijde van het Wijnhaveneiland is een intiem gebied (het geheim van Rotterdam); De Boompjeskade aan de Maas juist een open gebied. De kracht van de Boompjes is om koppeling tussen deze twee waterfronten te vormen.
Drukke verkeerswegen en bebouwing zijn barrières om goede verbindingen naar het stadscentrum te kunnen realiseren. De gemeente Rotterdam studeert op ondertunneling van deze verkeerswegen waardoor kansen ontstaan voor nieuwe verbindingen tussen stad en het waterfront.
Met mijn afstudeerontwerp heb ik verbindingen gemaakt tussen de kade aan de stadszijde en de Maas en ook tussen de Leuvehaven en de Oude haven.

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
Tatiana van Oort

Datum ontwerp:
2009

credits en contact

Afstudeerontwerp:
Tatiana van Oort
tatianavanoort@ziggo.nl
www.tatianavanoort.nl

Afstudeercommissie:
Academie: Jan Willem van Kuilenburg
Mentor: Martijn Honselaar
Extern deskundige: Florian Boer, Matthijs de Boer