Urban Emptiness

Roderick van Klink

De huidige situatie van het onroerend goed in Rotterdam is niet goed. De stad heeft te maken met veel leegstand, vooral van kantoren. Na de oorlog is het centrum van Rotterdam herbouwd met enorme hoeveelheden kantoren. Dit maakt het probleem van leegstaande kantoren zeer tastbaar, meer nog dan in
andere steden. In 2011 stond in het centrum ongeveer 330.000 vierkante meter kantoren leeg. Door de economische crisis en nieuwe manieren van werken is ook minder ruimte nodig.
Maar dat is niet de enige reden voor de leegstand. Grotere bedrijven hebben de neiging om vaak te verplaatsen binnen de gemeente Rotterdam om de investerings- en ontwikkelingsmachine te laten draaien. Dit is een dynamiek die verantwoordelijk is voor het creëren van het grootste aandeel van de leegstand. Voor ieder nieuw 'high-end' kantoorgebouw in het centrum blijft een oud kantoorgebouw achter, leeg en
onverhuurbaar. 'Doe een voorstel die ze niet kunnen weigeren'.

Door de introductie van een nieuwe manier om de leegstaande kantoren te vullen en te investeren in de publieke ruimte kunnen beide partijen, de gemeentelijke dienst en de investeerders / eigenaars van het onroerend goed, een win-win situatie te creëren; indien zij ervoor kiezen om dit te doen.
Een voorstel voor een nieuw architectonisch object, dat ook een nieuwe publieke ruimte is schept condities voor nieuwe programma's die nog niet in het centrum van de stad aanwezig zijn.

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
Roderick van Klink

Datum ontwerp:
2012

credits en contact

ontwerp:
Roderick van Klink
vanklink@gmail.com

TU Delft
Afstudeercommissie:
W. Vanstiphout
R. Nottrot
J. Van de Voort