Update the ‘bloemkoolwijk’

Merel Peppelenbosch

De bloemkoolwijken komen meer en meer in de aandacht van zowel de vakliteratuur als de media, veel aandacht gaat daarbij uit naar de status en problemen die zich voordoen in enkele bloemkoolwijken. Dit omdat deze wijken de (eerste) tekenen van verval tonen en de plaats die zijn innemen in het revitalisatieproces van de Nederlandse woonwijken. De bloemkoolwijken, gebouwd als een reactie op de monotone hoogbouw van naoorlogse wijken, vormen 20% van de Nederlandse huizenmarkt en vormen daarmee een belangrijk deel. De visie van een leefbare wijk die destijds is gebruikt voor het ontwerp komt niet meer overeen met de huidige gedachten van de samenleving, ingrepen zijn daarom nodig.
Dit onderzoek focust zich niet op een enkele wijk maar op de generieke kansen en problemen op twee schaalniveaus: de groenstructuur en infrastructuur op wijkniveau en de overgang van privé naar publiek of collectief op straatniveau. Met behulp van een ontwikkelde (generieke) set van interventies voor deze 2 schaalniveaus kan de wijk toe naar de standaard voor een duurzame leefbare wijk.
Omdat de bloemkoolwijken ondanks de generieke elementen van elkaar verschillen in beleving en problematiek zal de generieke set als een handvat dienen in het vaststellen van de interventiegebieden van de specifieke wijk. De set van ingrepen kan ook worden gebruikt als inspiratie en gids tijdens het (bottom-up) ontwerpproces (met bewoners).
De set van ingrepen is gebruikt om voor de wijk Zevenkamp in Rotterdam een aantal interventiegebieden aan te wijzen. Een aantal van deze interventiegebieden zijn uitgewerkt in voorbeeld ingrepen, zoals de transformatie van het binnenhof.

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
Merel Peppelenbosch

Datum ontwerp:
2011

credits en contact

afstudeerontwerp:
Merel Peppelenbosch
06 4252 9384
m.peppelenbosch@gmail.com

afstudeercommissie:
Mentoren: L. M. Calabrese and J.A. Westrik
Externe examinator: O. Caso
TU Delft