Transformatie A20-zone

Frank Maas

De vestigingscondities in de A20-zone kunnen verbeteren door de verlengde A16 meer in relatie te brengen met de A20. Op deze wijze kan de huidige barrière worden geslecht, kunnen meer locaties tot ontwikkeling worden gebracht en wordt een kwaliteitsimpuls aan Rotterdam Noord gegeven zodat ook hogere inkomens worden aangetrokken.

Om de stad daadwerkelijk aan elkaar te ‘ritsen’ dienen in de basis twee maatregelen te worden genomen: 

- De oost-west-structuren moeten minder dominant worden in het stedelijk weefsel. Dat betekent een nieuwe interpretatie van de huidige infrastructuurbundel. In plaats van een schizofrene
infrastructuurbundel van een spoorweg, snelweg, Noorderkanaal en tussenliggende restruimten en schaamgroen naar een kwalitatieve stedelijke verbinding met adressen aan deze zone;
- De noord-zuid-structuren moeten met elkaar verbonden en dominanter worden in het stedelijk weefsel. Dat betekent de nu op de A20-zone doodlopende structuren zoals linten, singels
en groene weefsels met elkaar verbinden tot ononderbroken structuren.
Door op basis van bovenstaande twee basismaatregelen 5 elementen aan de Stadsvisie toe te voegen wordt een enorme meerwaarde in de A20-zone (en tegelijkertijd voor Rotterdam Noord) gegenereerd, waardoor de kansen op de beoogde (kwalitatieve) inbreiding toenemen.

De vijf elementen zijn achtereenvolgens:

1. het downgraden van de snelweg A20 tot een stadsboulevard in de stedelijke gebieden en een parkway in de groene recreatieve gebieden.
2. de spoorweg verdubbelen en in een tunnel onderbrengen
3. het Noorderkanaal inzetten als element voor waterberging en als kwaliteitsdrager
4. de Noord-zuid-structuren verbinden en versterken om de stad aan elkaar te ‘ritsen’
5. het introduceren van groene wiggen als kwaliteitsdragers, waarbij de ontwikkelingslocatie Veilingweg-complex anders gesitueerd moet worden

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
Frank Maas

Datum ontwerp:
2011

credits en contact

ontwerp:
Frank Maas
06 5511 2835
fbmaas@gmail.com

Afstudeercommissie:
Chris van Langen (voorzitter)
Jeroen de Willigen (secretaris)
Kitty van der Linden (mentor)
Hank van Tilborg, Wouter Veldhuis, Marc Verheijen

foto voorzijde - uit: De diabolische snelweg