Sense of Place

Next Architects

Na meer dan 50 jaar wederopbouw begint het Rotterdamse centrum weer de trekken te vertonen van een echte binnenstad met een culturele dynamiek die niet langer alleen het resultaat is van planning en projectontwikkeling. In opdracht van het Hoogbouwteam Rotterdam heeft NEXT een atlas ontwikkeld die deze dynamiek in kaart probeert te brengen, met het doel meer inzicht te krijgen in de betekenissen die aan verschillende plekken in het centrum verbonden zijn.

De atlas is het resultaat van een zoektocht naar de spontane en informele ontwikkelingen, die in contrast zijn met de geplande. Het toont een serie kaarten die elk een laag van de bestaande stad blootleggen. Er zijn drie reeksen kaarten geproduceerd: basiskaarten, inventarisatiekaarten en perspectiefkaarten. De eerste twee presenteren een exacte weergave van de werkelijkheid, de perspectiefkaarten geven een beeld van de dynamiek in de stad onder invloed van de tijd, de verschillende krachten en de constant veranderende domeinen.

Het project heeft tot doel beleidsmakers, stedenbouwkundigen en ontwikkelaars gevoelig te maken voor het feit dat zich op tal van plaatsen in het centrum zaken voordoen die wellicht een positieve rol kunnen vervullen bij het verder tot ontwikkeling brengen van deze gebieden. Meer kennis over betekenis en gebruik van de stad is noodzakelijk en kunnen de stedenbouwkundige ambities van de stad preciseren en ondersteunen.

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
Next Architects

Datum ontwerp:
2002

credits en contact

Ontwerp:
NEXT architects, Amsterdam
020 463 0463
info@nextarchitects.com
www.nextarchitects.com

dS+V, gemeente Rotterdam
Iris Dudok, Jan van Teeffelen

Opdrachtgever:
Hoogbouwteam Rotterdam