Rottezoom

Franz Ziegler, Bureau voor architectuur en stedenbouw

De Rotte wordt een samenhangend recreatief lint tussen Kralingsebos en het Groene Hart. De inpassing van de nieuwe A13-A16 is een kans om de omliggende wijken beter met elkaar te verknopen. De wijken Ommoord en het Lage Land moeten aan het Kralingse Bos komen te liggen. De Kralingse Zoom wordt ontwikkeld tot nieuwe stedelijke as tussen Maas en Rotte. De wijken Ommoord en Zevenkamp moeten worden gekoppeld aan de Rotte met een nieuw netwerk van recreatieve routes. De kracht en de toekomstwaarde van de woonmilieus in Ommoord en Zevenkamp ligt besloten in de directe nabijheid van stedelijke voorzieningen en recreatief landschap.

Deze studie toont aan dat er op verschillende schaalniveau ingrepen nodig zijn in de stadsrand van Rotterdam Noord Oost.  Sommige ingrepen zijn noodzakelijk om de stad als geheel te dienen. Andere ingrepen zijn zeer lokaal en zullen de woonbuurten aan de rand van de stad een nieuwe impuls geven en een duurzaam woonmilieu genereren.

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
Franz Ziegler, Bureau voor architectuur en stedenbouw

Datum ontwerp:
2007

credits en contact

Franz Ziegler, Floris Cornellisse, Sílvia Marques, Teake Bouma.

Franz Ziegler bv
Westersingel 22
3014 GP Rotterdam
010 465 2036

info@franzziegler.nl
www.franzziegler.nl