Reflecting Waters Singelprospect

Rein Geurtsen & partners / Bastiaan Jongerius Architecten

’Reflecting Waters’ biedt perspectieven op duurzaam eerherstel voor het erfgoed van het 19eeuwse ’Waterproject’ van stadsarchitect W.N. Rose. Een Grand Projet van singelaanleg rond de stadsdriehoek ter verbetering van de stedelijke waterhuishouding.

‘Reflecting Waters’ analyseert de actuele stadsvorm aan de hand van drie sleutelbegrippen; gerelateerd aan het idioom van de 19e eeuwse verlichte stadsbouwmeesters.
1. het sublieme; de overweldigende sensatie. Deze ontstaat door de gelijktijdige aanwezigheid van een romantisch perspectief in de singelgordel, parallel aan de stadsveste én een aspect van beheersing en controle in de neo-barokke doorbraken dwars daarop.
2. het picturesque; staat voor de verrassende eclectische beeldenrijkdom in het singellandschap: archetypische stoffering van de singels en een onbegrensd gebouwenrepertoire qua maat, type en programma.
3. het pragmatische; gaat over lenige ontwerptaktiek; incorporatie van obstakels en fascinatie voor stadstechnologie.
Dit is basis voor ontwerpinterventies die een duurzame vernieuwing  én herstel van het erfgoed van Rose beogen.

Strategie Noordwestquadrant - knooppuntsgewijze interventies
Rose’s singeltracé volgde nauwgezet het regelmatig waaierende kavelpatroon ten westen van de Rotte. De orthogonale versnijdingen boden kans voor boeiende knooppunten. Deze kansen zijn in het verleden soms subliem benut, vaak echter niet begrepen. De strategie zet in op punctueel herstel en op nieuwe ingrepen op de Singelknooppunten. Met maximale meervoudige programma’s op minimale footprints, en met voorstellen voor theatrale verduurzaming van de watermachine.  

Strategie Noordoostquadrant - vernieuwing van de stadsvernieuwing
In de tracering van de oostelijke Singelgordel worstelde Rose virtuoos met de onregelmatige stadsvorm. Latere stadsbouwmeesters zijn hier op hun manier mee omgegaan. De stedelijke invulprojecten van de jaren 70 tonen echter een faliekant onbegrip voor erfgoed en stedelijke gelaagdheid. Purmerend in Rotterdam-Rubroek; hier overheerst een dorpse droefheid.  De strategie zet in op radicaal herstel van de waardigheid van het stedelijke landschap.
Herstel van de hoofdstructuur, met inbegrip van alle lagen Rose/de Jong/Witteveen/van Traa, en met introductie van nieuwe bouwbloktypologieën en stadstuinenmilieus.

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
Rein Geurtsen & partners / Bastiaan Jongerius Architecten

Datum ontwerp:
2001

credits en contact

Ontwerp:
Rein Geurtsen Urban Design, Wallerstraat 14e, 2613 ZS Delft
(vh: Rein Geurtsen & Partners bv, bureau voor stadsontwerp)
urbandesign@reingeurtsen.nl  
www.reingeurtsen.nl

Bastiaan Jongerius Architecten, Overtoom 197, 1054 HT Amsterdam
bj@bastiaanjongerius.nl  
www.bastiaanjongerius.nl

Team:
Ieke Koning - Jan Pieter Romijn - Jacqueline Verhees - Annegien van Dijk - Anna Schneider - Vasco Torrete - Odette Olde Wolbers - Simon Kouwenberg - Martin Paasman - Nico Banga - Niek van Driel - Maaike Verhoef - Arjan Hordijk - Amelia Lukmanto - Esther Stuijts - Nino Smeets - Wijnand Bredemeijer - Sybren van den Busken - Joost Niermeijer - Anne Lakens.

Opdrachtgever:
Commissie Waterproject in het kader van Rotterdam Culturele Hoofdstad van Europa 2001.