Open House

Maxwan architects + urbanists

De 20% leegstand, het grote aandeel van de Gemeente daarin en de grote omloopsnelheid van woningbezetting, maakt het denkbaar dat binnen een aantal jaren een of meerdere van de jaren dertig blokken van de Tarwewijk volledig leeg komen. De vrijgekomen blokken worden vervolgens geïsoleerd van de rest van het stedelijk gebied door ze te benoemen als een Special Economic Block, een safe area, voor het gemeentelijke beleid op het gebied van milieu, branchering, bouw- en woningtoezicht, stadsvernieuwing, creatieve economie en horecabeleid. De blokken worden herverdeeld in grote kavels van minstens 500m2. Deze kavels worden vervolgens gratis uitgegeven aan ondernemers die zowel een sterk businessplan, een verbouwingsplan als aan een investeringsverplichting kunnen overleggen. Hierin laten we ons inspireren door het uiterst succesvolle en paradigmatische Wallisblok initiatief in Spangen, maar passen we het klushuis principe toe op bedrijven en schalen we het op met gemiddeld een factor 5. Alleen de bouwtechnische veiligheid, de rooilijn aan de straat en de overlast voor de naastgelegen ondernemer zijn factoren van beperking. Het gehele proces wordt mogelijk gemaakt door een werkmaatschappij, die wordt opgeheven zodra de laatste kavels zijn uitgegeven en de plannen zijn gerealiseerd. De kavels blijven in het bezit van de ondernemers.

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
Maxwan architects + urbanists

Datum ontwerp:
2012

credits en contact

Maxwan team: Rients Dijkstra, Hiroki Matsuura en Jason Hilgefort met Aleksander Hrib
i.s.m. Wouter Vanstiphout, Crimson architectural historians

maxwan@maxwan.com
www.maxwan.com