Nieuwe Markt Rotterdam

NXTlandscapes / D~B architecten

Het Pannekoekstraatgebied heeft een aantal kwaliteiten waarvan Rotterdam er maar weinig heeft en die daarom gekoesterd en versterkt zouden moeten worden. De omgeving van de Nieuwe Markt vormt een unieke fijnkorrelige enclave binnen het Laurenskwartier. Met de komst van Erasmus University College zal het gebied een onmiskenbare impuls krijgen. Eindelijk een plek waar de universiteit zichtbaar wordt in de binnenstad van Rotterdam. Het gebied kent ook enkele mindere punten die niet bijdragen aan een toekomstbestendige koers als ze niet geadresseerd worden tijdens de transformatie.

Een zorgvuldige en gedoseerde aanpak van sloop, nieuwbouw en aanpassing van de buitenruimte wordt ingezet om de toegankelijkheid te verbeteren, de ‘loop’ in het gebied te herstellen en ruimte te bieden voor uitbreiding en versterking van de programmatische diversiteit. Een aantrekkelijke Herenplaats met nieuwe winkels vormt straks weer de verbindende schakel tussen Meent en Pannekoekstraat. Een dakpark boven de parkeervoorziening op de Prinsenhof vervult een lang gekoesterde wens van buurt, winkelend publiek en studenten naar meer groen in dit sterk ‘versteende’ deel van de binnenstad. Dit opgetilde ‘vestpocket’ park is vanaf de Meent direct bereikbaar via de voorgestelde nieuwbouw aan de Herenplaats, en wie weet, straks ook rechtstreeks vanuit het gebouw van EUC. Alle nieuwbouw zoekt aansluiting bij de karakteristieke wederopbouw bebouwing binnen het gebied. Rooilijnen en volumes spelen in op optimale bezonning van de belangrijkste buitenruimten.

De ‘verkenning’ Nieuwe Markt laat zien dat beperkte ingrepen in bestaande situaties een belangrijke positieve bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid en het vestigingsklimaat van de
Rotterdamse binnenstad.