Metamorfose Oudeland

Rein Geurtsen & partners i.s.m. Atelier Lichtgroen

Een nieuw, waterrijk hart voor Oudeland; plus een sterkere binding met Hoogvliet. Dat is de basis voor ‘Metamorfose Oudeland’.
Vanwege toenemende leegloop en lage populariteit van de woonbuurten van Hoogvliet werd in 1999, via een meervoudige opdracht, een expliciete visie op de stedebouwkundige mogelijkheden voor de te vernieuwen wijk Oudeland gevraagd. De opgave omvat onder andere de sloop en nieuwbouw van 1.100-1.400 woningen en modernisering en uitbreiding van het winkelcentrum.
De Schets vertrekt vanuit een waardering van het oude en het jonge erfgoed; gerelateerd aan de lange lijnen uit het oorspronkelijke polderlandschap en de karakteristieke molenwiek-compositie van de new-town.
Een meer, als spiegelend hart, zal fungeren als nieuwe identiteitsdrager. Het water is hier altijd dichtbij omdat Oudeland, als eerste gebouwde buurt, lager ligt dan de rest van Hoogvliet. Daarbij zal het een belangrije rol kunnen spelen in een duurzaam waterbeheer in de wijk.
Zoals een kuiken zijn dons verliest zal de dichte groene gordel, waarin de buurt verscholen ligt, worden opengebroken. Daarmee kan Oudeland beter aanhaken op zijn omgeving; die ook voor ingrijpende transformaties staat. In de rand is ruimte voor een forse programmatische versterking.
‘Metamorfose Oudeland’ richt zich daarbij ook op uitvoerbaarheid, met uitgangspunten als sociale veiligheid, handhaven van het bestaande ruimtelijk casco, zo min mogelijk wijzigingen aan infrastructuur, werk met werk maken en zuinig omgaan met openbare ruimte.
Op basis van de visie is een Structuurschets Oudeland opgesteld in een interactief proces met bewoners en winkeliers. Fasering van sloop en nieuwbouw, waarbij de Oudelanders in hun wijk kunnen blijven wonen, vormde een belangrijk uitgangspunt.

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
Rein Geurtsen & partners i.s.m. Atelier Lichtgroen

Datum ontwerp:
2000

credits en contact

Ontwerp:
Rein Geurtsen Urban Design
Wallerstraat 14e
2613 ZS Delft
(vh: Rein Geurtsen & Partners bv, bureau voor stadsontwerp)
urbandesign@reingeurtsen.nl
www.reingeurtsen.nl

Atelier Lichtgroen; Aviva Joosting, landschapsarchitect AvB, Voorburg

Opdrachtgever:
Deelgemeente Hoogvliet
Woningcorporatie Maasoevers (Woonbron)
OBR en dS+V Rotterdam