Hybrid Urban Block

Bahar Akkoclu

Het project HUB wordt ontwikkeld door een combinatie van een stedelijke aanpak; ‘Cityness’ met een programmatische aanpak; de programmatische ‘urgenties’. Het project gebied is de Sint – Jacobsplaats, in het Laurenskwartier in het noorden begrenst door Pompenburg, in het zuiden door de Binnenrotte. Het projectgebied ligt in een groene ruimte waar vooral de leegte overheerst. De Sint - Jacobsplaats heeft een groot potentieel voor een architectonische ingreep met een sterke groene identiteit .

Sinds de Tweede Wereldoorlog, als gevolg van het bombardement, is dit een gebied waar veel veranderingen hebben plaatsgeveonden. Eerdere stedenbouwkundige plannen zijn vooralsnog niet ingegaan op de complexe situatie van de Sint – Jacobsplaats, zoals de hoogteverschillen , de bouw en de bereikbaarheid.
HUB creeert met architectonische ingrepen kansen om de Sint - Jacobsplaats weer als onderdeel van het stadscentrum te laten functioneren. ‘Cityness’ is hierbij het sleutelwoord voor de regeneratie van de Sint – Jacobsplaats. In de stedelijke aanpak van HUB wordt ‘Cityness’ gedefinieerd door een combinatie van dichtheid, programma en landschap; dit zijn de strategische instrumenten om te slagen voor het HUB-concept.

Het aantal inwoners in het centrum van de stad neemt af wat leidt tot een leegte van centrum. De locale overheid is zich ervan bewust dat beleid ontwikkeld dient te worden om bewoners naar het centrum te trekken. hiervoor moeten nieuwe woningtypologieën worden voorgesteld; appartementen worden al veelvuldig op centrumlocaties in de markt gezet. HUB stelt een brede meerdere alternatieve huisvestingtypologieën voor om nieuwe bewoners naar het centrum van Rotterdam te trekken.

Hub is een nieuwe grote architectonisch/stedenbouwkundige interventie om de stedelijke kwaliteit van het centrum van Rotterdam te verbeteren door in te gaan op programmatische urgentie en impact van de interventie.

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
Bahar Akkoclu

Datum ontwerp:
2012

credits en contact

ontwerp:
Bahar Akkoclu
baharakkoclu@gmail.com

Rotterdamse Academie van Bouwkunst

Afstudeercommissie:
Jaakko van’t Spijker
Harm Timmermans
Marieke Kums
Willemijn Lofvers