Harmonisch leven in Vreewijk

Bas Pijl

Het bijzondere karakter van het Tuindorp komt niet alleen tot uiting in de stedenbouwkundige opzet, maar ook in de relatie openbaar-privé, het beheer en de bewoners bepaalden in grote mate het uiterlijk van het Tuindorp.
Zo was het niet vanzelfsprekend dat je een bewoner van het Tuindorp was, maar eerder een groot goed, waarbij voor een ieder duidelijk was wat er van de bewoners werd verwacht.
Woningbouwinspectrices controleerden of de strenge regels die waren opgesteld werden nageleefd. Hield men zich niet aan de regels dan betekende dit vanzelfsprekend dat je op zoek kon naar een andere woning in een andere wijk.
De sociale component was dus zeer belangrijk binnen het Tuindorp.

Grandpré Molière benadrukte nog eens het bijzondere karakter bij het 50 jarige bestaan van het tuindorp. Tijdens zijn lezing zei hij dat iets wat op het ogenblik goed is opgezet zijn waarde blijft behouden. Hiermee doelt hij op de krachtige “raamwerk” stedenbouwkundige opzet van het Tuindorp. Verder ligt volgens hem met name de bijzonderheid van het tuindorp in het Nihil Item, wat betekent niet is gelijk. Om de relatief goedkope woningen enigszins te verbloemen werd het contrast voornamelijk gezocht in de profilering en beplanting.

Mede door de veranderende maatschappij en het niet adequaat inspelen op de noodzaak tot modernisering, is er een duidelijke spanning ontstaan tussen het ruimtelijke concept en de actuele eisen die er aan een woonwijk gesteld moeten worden. Bovendien heeft de renovatie van rond 1980 afbreuk gedaan aan het fijngevoelige ontwerp van het Tuindorp. Je kunt stellen dat het bijna honderd jaar oude Tuindorp onderhevig is aan slijtage.
De gevolgen hiervan zijn merkbaar op alle vlakken. Zowel sociaal, fysiek als economisch loopt het Tuindorp achter de ontwikkelingen aan, met het risico van ‘stilstand’.

Door te kiezen voor een duidelijk en vooral een begrijpbare visie, namelijk het verbinden op verschillende schaalniveau’s, kan men weerstand bieden tegen verdere teloorgang van het Tuindorp.

Verbinden is de essentie van mijn afstudeeropgave en tevens het middel om het uiteindelijke beoogde doel te bereiken namelijk: het doorbreken van de huidige impasse.

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
Bas Pijl

Datum ontwerp:
2012

credits en contact

Ontwerp:
Bas Pijl
Alkmaardermeer 18
2993PG Barendrecht
0636464407
b.pijl8@upcmail.nl