Demping Waalhaven

Enno Zuidema Stedebouw i.s.m. BGSV

Uitgangspunt bij de dempingsstudie was het behoud van vergezichten over het water. Cruciaal zijn de zichtlijnen vanaf het verkeersnet / de stadsentrees aan beide hoeken van de waterbekkens. Vanaf deze plekken biedt open water zicht op de skyline van Rotterdam en op de Oostzijde van de Waalhaven, met de bokken en boten van Smit Tak. De mond van de haven is goed zichtbaar, evenals de koppen van de pieren.

Door middel van de landaanwinning ontstaan drie gebieden met elk een eigen karakter en ontwikkelingsmogelijkheden. Het ontwerp leidt tot een duidelijk onderscheid tussen de west- en de oostzijde van de Waalhaven. De oostzijde zou kunnen transformeren tot een besloten woongebied, passend bij de kleine maat van de pieren en waterbekkens. Aan de westzijde biedt de Waalhaven ruimte aan veel verschillende bedrijven, deels kadegebonden, deels onafhankelijk van het water.
De grote flexibiliteit in het aanbieden van verschillende kavelmaten maakt het mogelijk te anticiperen op de voortdurend veranderende behoeftes vanuit de haven en de stad. Dit maakt de landwinning interessant. De openbare ruimte maakt het gebied aantrekkelijk voor bedrijven. De confrontatie tussen haven en stad wordt in de openbare ruimte op verschillende plekken op een passende manier uitgewerkt. De havenbekkens hebben door hun maat en type oever een eigen karakter gekregen.

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
Enno Zuidema Stedebouw i.s.m. BGSV

Datum ontwerp:
2004

credits en contact

Studie:
Enno Zuidema Stedebouw i.s.m. BGSV bureau voor stedebouw
Schiedamsevest 91D
3012 BG Rotterdam
010 404 8289
www.ezstedebouw.nl

Opdrachtgever:
Ontwikkelingsmaatschappij Stadshavens Rotterdam NV
www.stadshavensrotterdam.nl