Deltapoort Blauwbloed

KuiperCompagnons

De Deltapoort is het gebied in de Zuidvleugel van de Randstad langs en tussen de grote waterwegen van Dordrecht naar Rotterdam.

Omdat alle stromen van water, mensen en goederen hier zijn gebundeld, dreigt deze delta te verstikken. Door de concentratie van activiteiten heeft IJsselmonde zichzelf op slot gezet. De pracht van de delta is niet meer zichtbaar en dat is niet goed. Er moet weer ruimte komen om te leven. De wateropgave maakt aanpassingen in het watersysteem noodzakelijk. In het kielzog van deze inspanningen moet IJsselmonde behalve veilig, ook weer mooi worden en profiteren van de fantastische ligging tussen rivieren en unieke landschappen.

Een aantrekkelijke leefomgeving en ruimte voor een nieuwe economie die de bewoners aan ‘Drechtstad’ bindt, nieuwe inwoners en nieuwe (kennis- en diensten)economie aantrekt, en een vernieuwde identiteit geeft: stad doorbloedt met water. Om de waterveiligheid de komende eeuwen te garanderen wordt de CO2-dijk aangelegd. Binnen CO2-dijk is het veilig. De noodzaak vervalt voor een grootschalige verzwaring en ophoging van een omvangrijk deel van de bestaande dijkringen die deels in (binnen)stedelijk gebied liggen.

Er ontstaan nieuwe mogelijkheden langs de oevers van de rivieren en afgedamde wateren kunnen op eenvoudige wijze weer aangetakt worden. Het waternetwerk wordt uitgebreid en achter de veilige, grote dijk ontstaat een waterrijke leefomgeving waarin gebouwd kan worden. Op termijn kan de CO2-dijk permanent gesloten worden en komt Rotterdam aan zoet binnenwater te liggen.

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
KuiperCompagnons

Datum ontwerp:
2008

credits en contact

ontwerp: KuiperCompagnons
kuiper@kuiper.nl
www.kuiper.nl

opdrachtgever: EO Wijers-stichting
gedeelde 2e prijs