de Tuinen van Rotterdam

John de Groot

De Tuinen van Rotterdam presenteert een alternatieve strategie voor binnenstedelijke stadsontwikkeling. Het brengt de tuin terug als ruimtelijk en programmatisch middelpunt in het bestaande stedelijke weefsel. Hierdoor ontstaan kansen voor transformatie en ontwikkeling van potentiële verdichtinglocaties. De bijzondere kracht van de omsloten tuin, als kleinste landschappelijk eenheid, transformeert versleten gebieden langs de Rotterdamse brandgrens tot een intensief en vitaal stuk stad met bijzondere woonkwaliteiten. Voor iedereen een tuin!
Het ontwerpend onderzoek naar de Rotterdamse brandgrens wordt ingezet als een exemplarisch voorbeeld voor gelijksoortige transformatiegebieden in bestaande steden. De overgangszone tussen de 19e eeuwse en de Moderne stad kenmerkt zich door een rijke variatie aan plekken die met tuinen verdicht kunnen worden. Hier kan aangesloten worden op bestaande structuren en ruimtelijke kwaliteiten met een grote mix aan programma.
Het Zomerhofkwartier in Rotterdam is een van die plekken. Leegstand en slim hergebruik van gebouwen, overmaat in de openbare ruimte en het uitplaatsen van perifere functies bieden mogelijkheden om de binnenstedelijke bouwopgave hier een plek te geven.

In de huidige situatie zijn er slechts een handjevol tuinen in het Zomerhofkwartier. Ze zijn allemaal privé en gekoppeld aan de woningen, de rest van het gebied is openbaar. De 'vertuinstrategie' voor dit gebied bestaat uit het toevoegen van verschillende tuintypologieën, ieder met een eigen karakter. Hierdoor vindt een verschuiving plaats in de verhouding publiek, privaat en collectief, en ontstaat een rijker pallet aan verschillende publieke en private [buiten]ruimtes. Van balkon en dakterras tot aan veranda, boomgaard en dakpark. Met als gevolg een ander gebruik en een nieuwe beleving van de openbare ruimte. Tevens draagt de ingreep bij aan een rijkere, ruimtelijke en sociale diversiteit van het Zomerhofkwartier.
De Tuinen van Rotterdam transformeert potentiële verdichtinglocaties tot een groene gordel van tuinen. De tuin, als ruimtelijke drager, ter verbetering van de verblijfskwaliteit én ter verhoging van de woonkwaliteit.

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
John de Groot

Datum ontwerp:
2012

credits en contact

afstudeerontwerp:
John de Groot
info@intothecity.nl
www.intothecity.nl

Academie van Bouwkunst Rotterdam
afstudeercommissie:
Dirk van Peijpe
Susanne Komossa
Jeroen Boomgaard
Margit Schuster