De Groene Marathon

Rotterdam Natuurlijk!

De Groene Marathon route verbindt de mooiste stukken stadsnatuur en versterkt de ecologische hoofdstructuur van de stad. Sporters en recreanten kunnen De Groene Marathon als parcours gebruiken en kinderen maken er kennis met de natuur. De Groene Marathon komt op de kaart met routemarkering, website, apps, wandel- en fietskaarten, lesbrieven en rondleidingen.
Hoofddoelstelling van de Groene Marathon is het versterken van de ecologische structuur van de stad. Het project gaat uit van bestaande stukken stadsnatuur die om ecologische redenen van belang zijn. Verbinding van dergelijke biotopen versterkt de structuur. Minder goede stukken in de route worden met vijf natuurprojecten verbeterd, zoals een uitzichtpaviljoen aan de Maas en natuuroevers langs de Rotte. Langs de oostzijde van de Waalhaven komt een strook nieuwe wilde natuur.
Door in de uitvoering te werken met lokale buurt-en belangengroepen wordt draagvlak gecreëerd. Door de koppeling van natuur met recreatie komen stadsbewoners in contact met de natuur.

 

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
Rotterdam Natuurlijk!

Datum ontwerp:
2013

credits en contact

De Groene Marathon is een project van Rotterdam Natuurlijk! ism Bureau Stadsnatuur en finalist (derde plaats in verkiezingen) voor het Stadsinitiatief Rotterdam 2013

Projectteam:
Jacques Vink
Piet Vollaard
Ward Mouwen
Marieke de Keijzer
Andre de Baerdemaeker

voor informatie: www.degroenemarathon.nl
email: info@degroenemarathon.nl

010 412 7713
Delftseplein 36v
3013 AA Rotterdam