Blaakend

Ton van Beek & Pieter Delacourt

Blaakend, een plan voor een poreuze stadsboulevard en een fijnmazige structuur van binnenhoven. Met het aansluiten van de structuur op het stedelijk weefsel ontstaan nieuwe kansen om te komen tot een duurzame stad. De kantoorkolossen aan de Westblaak worden getransformeerd tot transparante woon- en werkgebouwen. Het wonen wordt teruggebracht op een on-Rotterdamse manier. Het fijnmazig weefsel verbindt de oude Binnenweg (shopping) en de Witte de Withstraat (culture). Er ontstaat een poreus weefsel waarin de Westblaak een nieuwe betekenis als groene stadsboulevard krijgt. Het is niet langer het verkeersriool met de efficiëntie van de CIAM gedachte. De diversiteit en aaneenschakeling van stedelijke ruimtes (hoven en boulevard) maakt dwalen mogelijk. Dwalen gaat niet over het efficiënte, maar over ontdekken.

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
Ton van Beek & Pieter Delacourt

Datum ontwerp:
2009

credits en contact

ontwerp:
Ton van Beek (Ton van Beek, Buitenruimte & Architectuur, Breda)
www.tvbba.nl

Pieter Delacourt (Architect Delacourt, Breda)
www.architectdelacourt.nl

mentoren: 

Fillip Delanghe (AWG, Antwerpen)
Rien Korteknie (Kortenknie Stuhlmacher Architecten, Rotterdam)
gecommitteerde: 
Jacq. de Brouwer (Bedaux de Brouwer Architecten, Tilburg)
Annette Matthiessen (dS+V, Rotterdam)
coördinator:
Jan Willem van Kuilenburg (AAS)
voorzitter:
Marc Glaudemans (AAS)