Assisted Living

Veldacademie

Hoe ziet een woongebied eruit waar ouderen zo lang mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen en hun eigen stijl van leven definiëren?

Om de toekomstige condities van de woonservicegebieden vast te stellen, gebruiken wij over het algemeen een kwantitatieve aanpak. Echter, het bieden van een goede leefbaarheid blijkt complexer. De sociale component, de mogelijkheid tot interactie, om anderen te ontmoeten, blijkt van even groot belang. Het in kaart brengen van menselijk gedrag helpt ons de gewenste programmatische kwesties te begrijpen en de sociale en economische kwaliteiten van de woonservicegebieden onder te brengen en te versterken.

Met de resultaten van het onderzoek is een instumentarium ontwikkeld op basis waarvan betrokken partijen inzicht kunnen krijgen in de randvoorwaarden waaraan een te ontwikkelen omntmoetingsplek dient te voldoen.


 

 

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
Veldacademie

Datum ontwerp:
2010

credits en contact

Veldacademie
Grondherendijk 13a, 3082 DD Rotterdam
info@veldacademie.nl
www.veldacademie.nl

Uitvoerend team:
Ruth Hoppner, Hans Lodder, Jonathan van de Bilt, Antal Bos (VA)

Frank van der Hoeven, Stefan van der Spek (docenten TU delft)
Ido Sokolov, Marcel Bos, Robin Boelsums, Thomas Galesloot, Khor Minhong, Manuel Cardenas, Richard de Ruiter, Soudabeh Rajaei, Michael van Pelt, Sander Trentelman, Tom Schilder (studenten TU Delft)

in opdracht van:
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid / afdeling Beleid & Strategie / Sikko Bakker
i.s.m. Deelgemeente Oud Charlois / Fanny Vermeulen, Marcella Braamskamp

in samenwerking met: 
bewoners Oud Charlois, Werkgroep Woonservicegebied Oud Charlois