Skill Bill, 2009

Een nieuwe gebouw-typologie op de rand van haven en stad als onderdeel van een levendig, centraal park: Charlois Free Zone. meer >>>

Stadionpark, 2008

Het nieuwe stadion van Feyenoord maakt deel uit van een ambitieuze gebiedsontwikkeling ‘op Zuid’. De sterke onderdelen ervan zijn ook afzonderlijk uit te voeren. meer >>>

Green River, 2009

Met Geen River wordt Rotterdam vanaf het centraal station weer met de rivier verbonden middels een groene parkstrip en nieuw stedelijk strand met culturele hub aan de Maas meer >>>

Door dicht en dun, 2010

verdunning als strategie voor een gedifferentieerde stad meer >>>

Klein & Fijn Rotterdam, 2012

Stedenbouw per kavel; Een voorstel om de bouw van woningen bij te laten dragen aan de structuur van de stad. meer >>>

The Edge Effect, 2011

Plan voor een brede school in de Tarwewijk in Rotterdam waar de grenzen tussen openbaar en privé, de straat en de school vervagen. meer >>>

Rotterdam groeit naar krimp, 2011

Rotterdam groeit naar krimp combineert twee actuele opgaven in één afstudeerproject: krimp en de multiculturele samenleving in Rotterdam Zuid. meer >>>

Rotterdam Zuidwest, 2006

Ontwikkelingsvisie ‘vrijhouden & vastleggen’ toont de grote potentie voor de Stadshavens om nieuwe stedelijke functies op te nemen. meer >>>

Rotterdammers maken stad, 2012

Verdichten + Vergroenen = Duurzame Stad meer >>>

De intense stad, stedelijke verdichting van de Alexanderknoop, 2012

Ontwerpend onderzoek naar de verdichting van de Alexanderknoop, waarbij drie pleinen zijn uitgewerkt. meer >>>

Stadshavens, 2005

Uniek stedelijk reservaat in industriële archipel - een strategie met variabele stedenbouw op schiereilanden via een mozaïek van combinaties meer >>>

Orgie, 2005

Voorstel voor huisvesting voor een nieuwe doelgroep: de Hyperactieve Stedeling, in een multifunctioneel complex met hoge dichtheid meer >>>

Reconnecting Rotterdam Port, 2011

Ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden om de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven te verbeteren door verbeterd openbaar vervoer. meer >>>

Industriepark CharlOOOs, 2011

Een voorstel om afvalverbrandingsinstallatie van AVR in te zetten in een nieuw te ontwikkelen industriepark langs de Maashaven Zuidzijde. meer >>>

Maaspad IJsselmonde, 2011

Geleidelijke ontwikkeling van de stad gericht op het water meer >>>

Stadskas Rotterdam, 2011

Een voorstel voor een stadskas van op de locatie Pompenburg/Binnenrotte, waar producten op een biologische manier worden verbouwd en verkocht. meer >>>

7Up, Zevenkamp als case-study voor duurzame herstructurering van jaren 70 en 80 wijken, 2011

Ontwerpend onderzoek naar de verschillende mogelijkheden van duurzame (her)ontwikkeling van recente woonwijken. meer >>>

Sportplein Binnenrotte, 2012

Een voorstel voor dubbelgebruik van het Binnenrotteplein: als markt en als verzameling van stedelijke sportactiviteiten. meer >>>

Eiland IJsselmonde. Nieuwe vormen voor oude dijken, 2011

Ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden voor de dijken op het eiland IJsselmonde en in Rotterdam Zuid . meer >>>

Ruimte voor stadslandbouw, 2011

Een verkenning van de rol van stadslandbouw bij het maken van een duurzame stad, toegespitst op de stad Rotterdam. Met vier voorbeelduitwerkingen. meer >>>

Het decentrale ziekenhuis, Katalysator in stedelijke vernieuwing, 2008

Een onderzoek naar de mogelijkheden om het klassieke ziekenhuis te ontleden in kleine, gespecialiseerde eenheden teneinde de potenties van kleinschalige zorgcentra voor stedelijke vernieuwing aan te tonen. meer >>>

Havenpark – De Groene Route, 2011

Plan voor de herbestemming van de Rotterdamse Vuilverbranding in Rotterdam Zuid en de vorming van een havenpark als schakel tussen Rotterdam Noord en Zuid. meer >>>

BRIK, 2009

Een prijsvraagontwerp voor ‘meer dan een fietsnetwerk’ in Pendrecht. meer >>>

De metamorfose van de Coolsingel, of de weldadige kaalslag van de stad, 2010

Onderzoek naar de essentie van de architectonische metamorfose door de Coolsingel te transformeren tot luchthaven en vervolgens in een nieuwe gedaante te laten wederkeren. meer >>>

REAP Hart van Zuid, 2009

De REAP (Rotterdamse EnergieAanpak en Planning) methodiek getest in een ontwerpstudie voor het Hart van Zuid meer >>>

Levendig en levensvatbaar, 2009

Strategie voor een vitaler, meer bewoond en verbonden stadshart, door bestaande plannen te koppelen aan een holistische visie op het Lijnbaankwartier. meer >>>

[DIS]CONTINUITY: interventies in historisch Rotterdam, 2010

Interventies gericht op historische continuïteit, met de uitwerking van een hybride bouwblok op de nieuwe stadskantoorlocatie. meer >>>

De Multifunctionele Waterkering, 2010

Hoe kan de dijkverzwaring in de stad zo worden vormgegeven dat deze niet alleen veilig is, maar ook ruimtelijke meerwaarde oplevert meer >>>

Festivalstad_Rotterdam, 2008

een stadstrategie waarbij vanuit de festivals vorming aan de stad en haar identiteit wordt gegeven meer >>>

Het Dijkplateau, een deltalandschap als schakel tussen de stad en de rivier, 2010

Strategie voor een vernieuwde relatie tussen het getijdewater en de steden op de rechter Maasoever meer >>>

Zorg in naoorlogse woonwijken, 2009

Ontwerpend onderzoek naar de accommodatie van moderne zorgconcepten in de naoorlogse gebouwenvoorraad met twee case studies in IJsselmonde. meer >>>

Een geleidelijke verknoping, van openheid naar intimiteit, 2009

Afstudeerontwerp voor een woningconcept op en aan de Hofspoorlijn, dat het openbare- en het privédomein met elkaar verbindt. meer >>>

Superhub Waalhaven-Zuid, 2007

Ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden van efficiënte goederenoverslag met als case study Waalhaven-Zuid meer >>>

Leren van Zwitserland, 2011

Hoe komt het dat er in Zwitserland zo weinig files staan en wat Nederland daarvan zou kunnen leren? meer >>>