Urban Life

Martine Tragter

Stad en natuur worden in dit afstudeerplan verenigd.
Door natuuropgaven en stedelijke vernieuwing gezamenlijk vorm te geven ontstaat een type stad waarin natuur beleefbaar is in het dagelijks leven.
Startpunt voor het ontwerp is de blauwe verbinding. Een waterverbinding met meerdere doelen, onder andere oppervlaktewatertoevoer en ecologie. Wat het meest tot de verbeelding spreekt: de blauwe verbinding maakt het mogelijk in een kano van het Zuiderpark naar de Oude Maas te varen.

Dit afstudeerplan trekt de opgave breder. Een groenblauw netwerk is de basis voor stedelijke vernieuwing en vormt een verbindende structuur in het gefragmenteerde gebied tussen het Zuiderpark en Carnisselande. Daarbij worden stad en natuur fijnmazig met elkaar vervlochten.

Er ontstaan verrassende fiets-, wandel-, ruiter- en kanoroutes door deze te verknopen met stedelijke structuren. Bij de knooppunten is telkens een verbijzondering in het programma voorgesteld. Bijvoorbeeld een markt bij een kruising met een winkelstraat. Dit draagt bij aan de afwisselende beleving langs de routes en het dagelijks leven wordt hiermee verbonden aan het groenblauwe netwerk.
In dit ontwerp is gezocht naar samenhang tussen stad en natuur op verschillende schalen, zowel functioneel als typologisch.
Zo voorziet het plan in de zuivering van stedelijk afvalwater en zijn groene elementen onderdeel van de bebouwingstypologiëen. Daaruit komen een aantal principes naar voren die ook op andere locaties toe te passen zijn.

 

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
Martine Tragter

Datum ontwerp:
2012

credits en contact

afstudeerproject urbanism TU Delft:
Martine tragter
martinetragter@gmail.com

Mentoren:
René van der Velde
chair of Landscape Architecture
Francisco Colombo
chair of Spatial Planning & Strategy