REInfrastructured

Marcel Bos

Dit proefschrift betreft een studie naar infrastructurele restruimtes, ruimte die is achtergebleven na ontwikkeling van grootschalige infrastructuur. Door de wens om infrastructuur zo efficiënt mogelijk (prioriteit gegeven aan de grote doorstroming en het besparen van bouwkosten en tijd) worden grote infrastructuren zonder enige relatie met hun huidige context geplaatst. Hieruit volgende reglementen en dimensies maakte het moeilijk om door stedenbouwkundigen en ontwerpers te worden ontwikkeld. Als gevolg worden deze plaatsen ontwikkeld door particuliere initiatieven zonder een ruimtelijke structuur of concept in gedachte. Deze stukken van stedelijk weefsel vormen gebieden dat vooral gericht zijn op autogebruikers en bevat grote obstakels om voor voetgangers en fietsers te verzamelen, door heen te reizen en activiteiten te houden. Zulke gebieden functioneren als verloren gebieden binnen het stedelijk leven van een stad, waar vitaliteit, connectiviteit en aantrekkelijkheid te kort schiet om te functioneren als een goed deel in de stad.

Dit proefschrift onderzoekt de ruimte over om de A20 en het spoor tussen Rotterdam centrum, Schiedam centrum en Rotterdam Alexander. Het gebied ligt tussen de sociaaleconomische zwakke wijken: Spangen, Oud Mathenesse, Overschie en Nieuwe Westen. Door hun aangrenzende locaties aan de infrastructuur bevatten deze wijken autonome structuren, waardoor ze als geïsoleerd eiland binnen de stad functioneren. Binnen dit onderzoek worden zes ruimtelijke criteria voor vitaliteit, aantrekkelijkheid en connectiviteit uitgevoerd om de ruimtelijke zwakheden, als verloren gebied in het stedelijk leven, aan te tonen.

Dit proefschrift levert ruimtelijke strategieën en stedenbouw interventies die dit gebied wederom kunnen integreren binnen haar stedelijk weefsel. Dit gericht op sociale of economische voordelen voor de bewoners in de aangrenzende wijken.

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
Marcel Bos

Datum ontwerp:
2012

credits en contact

ontwerp:
Marcel Bos
mkjbos@gmail.com

TU Delft
afstudeercommissie:

Mentoren:
Dr. ir. P.L.M. Paul Stouten (Spatial Planning and Strategy)
ir. J.A. John Westrik (Urban Design)
ir. M. van Ruijven (Ds+V)
External Committee:
ir. C. Kievid