Prinsenhof

Frederik Pöll

Wat mij fascineert is de existentie van een gebouw en de gedachte dat gebouwen reeds bestaan wanneer je op de wereld komt en er nog steeds staan wanneer je sterft. Het afstudeerproject Prinsenhof is een poging om op rationele gronden tot een betekenisvol en vanzelfsprekend ontwerp te komen. Het benoemen en onderzoeken van situationele, cultuurhistorische en architectuurhistorische waarden heeft richting gegeven aan het ontwerpproces, het levert het ontwerp betekenis, gebruikskwaliteit en beleving op. Middels vernieuwing ontplooit het project zijn eigentijdse kwaliteiten en is tegelijk verankerd in zijn geschiedenis.

De afstudeeropgave bestaat uit het ontwerpen en inpassen van een woningbouwblok in de binnenstad van Rotterdam. De gekozen plek kent een rijke geschiedenis maar is hierdoor ook ruimtelijk onduidelijk geworden. Het grote, betekenisloze plein aan de Meent wordt daarom opgeheven en de weinig aantrekkelijke, jaren ‘70 bebouwing en de twee blokken langs de Pannekoekstraat en Botersloot worden vervangen door zorgvuldig ingepaste nieuwbouw, met in de plint publieke functies. Het wonen bevindt zich vanaf de eerste verdieping.

Het gebouwtype is gebaseerd op het principe van het liefdadigheidshofje. De ruimtelijke kwaliteit (een stille oase te midden van stedelijke drukte) en de sociale veiligheid (semi-openbare, besloten woonomgeving) maakt het hof een zeer aantrekkelijk type voor een centraal binnenstedelijke locatie. Het type verwijst tevens naar de allereerste bebouwing van de locatie, een klooster. De toegang tot de woning is een route architecturale, waarin ruimtelijke typologieën elkaar opvolgen. Er is een duidelijke zonering in het gebouw aanwezig; naarmate je dieper in het gebouw komt, hoe minder openbaar het wordt. Bezoekers worden binnen het gebouw op een architectonische manier verwelkomd of tegengehouden. De ontsluiting is, net als de constructie en de huid, een intrinsiek onderdeel van het gebouw.

De buitengevels zijn uitgevoerd in baksteen, de ramen geven het blok schaal, karakter, ritme en expressie. De binnenschil van het grote hof onderscheidt zich van de buitengevel om een andere wereld te creëren die zich door de gesloten buitengevel niet prijsgeeft aan de straatzijde. Dit levert een aantal zeer specifieke woningen op, waarbij daglicht van bovenaf door dakramen, patio's en split levels diep in de woningen wordt getrokken.

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
Frederik Pöll

Datum ontwerp:
2012

credits en contact

ontwerp:
Frederik Pöll, MArch
frederikpoll@gmail.com

Rotterdamse Academie van Bouwkunst
Studierichting: Architectuur

Afstudeercommissie:
Serge Schoemaker (mentor),
Willemijn Wilms Floet (externe criticus),
Ralf Pasel (externe criticus),
Jeroen Visschers (interne criticus)