Plantage Zuid

WEST 8 urban design & landscape architecture B.V.

Rotterdam streeft ernaar een aantrekkelijke woonstad te zijn met gevarieerde woonmilieus en aantrekkelijk centrum en ommeland. Water kan een belangrijk middel zijn om Rotterdam tot een gevarieerde woonstad te maken. Met deze studie is op een innovatieve en vernieuwende wijze aangetoond hoe invulling van de wateropgave kan bijdragen aan het transformeren van de bestaande naar gewilde woonmilieus en daarmee aan een succesvolle stedelijke vernieuwing van Zuidwijk en Lombardijen.

In de zuidelijke tuinsteden kunnen nieuwe woonmilieus gecreëerd worden die hun kwaliteit ontlenen aan de directe ligging aan het water. Het Zuiderpark, waar inmiddels 14 hectare extra water is aangelegd, vormt de expansiekern van waaruit het waternetwerk en de daarbij behorende woonkwaliteiten verder versterkt worden. De studie heeft op voorhand de volgende opgave meegekregen: het toenemende extra wateroppervlakte op een zodanige wijze in het gebied te integreren met de andere stedelijke programma’s, zodat het totaal een meerwaarde oplevert voor het gehele gebied.
Daartoe worden drie centrale ingrepen voorgesteld:
In het kader van de vernieuwing van het plan Zuiderpark zijn de watergangen sterk vergroot.
Als tweedeingreep wordt voorgesteld om het aardelichaam tussen de randsloten uit te graven zodat een brede watergang onstaat: het Zuiderkanaal. Als derde ingreep wordt, in plaats van enkele grote singels, een kleinschalig waterlandschap voorgesteld.

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
WEST 8 urban design & landscape architecture B.V.

Datum ontwerp:
2008

credits en contact

Ontwerp:
West 8
Adriaan Geuze
Edzo Bindels
Riette Bosch
Carlos Saldarriaga
Fanny Guilmet
Shachar Zur

west8@west8.com
www.west8.com