Naar een levendige binnenstad

Veldacademie

Het hoogbouwbewoners-onderzoek verkent hoe bewoners van woontorens in het centrum van Rotterdam de binnenstad gebruiken en waarderen. Doel is om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de binnenstad op verschillende tijdstippen en met verschillende modaliteiten. Voor het eerst is het verplaatsingsgedrag van meer dan vijftig bewoners in de Rotterdamse binnenstad in tien woontorens een week lang gemeten met GPS-apparatuur. Naast interessante gegevens over de afgelegde route heeft het onderzoek ook vast kunnen leggen met welk doel men op pad ging. Dmv een uitgebreide enquête is ook getracht De waardering van de binnenstad en wensen van bewoners aanvullend in kaart te brengen.
Het onderzoek brengt een aantal opvallende zaken naar voren en wordt afgesloten met aanbevelingen.

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
Veldacademie

Datum ontwerp:
2011

credits en contact

Veldacademie
Grondherendijk 13a, 3082 DD Rotterdam
info@veldacademie.nl
www.veldacademie.nl

Uitvoerend onderzoeksteam (TU Delft):
Arnold van den Berg Jeths, Sine Celik, Bram Groeneveld, Laurens de Lange, Emilia Machedon, Jomme Rooijakkers,
Tim Ruijs, Angela Bedoya Ruiz en Edwin Strik

In opdracht van:
Gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling: Gábor Everraert en Emiel Arends