Leven in een algenlandschap

Tim Robben

Randstad en het Groene hart hebben de ambitie om samen te smelten tot een nieuwe stad “Hollandstad”, dat zich wil profileren als een wereldwijde unieke metropool, waarbij het zich inzet als de groenste metropool van de wereld. Dit niet alleen vanwege zijn grote hoeveelheden landelijk gebied waar momenteel nog de traditionele ambachten zoals veehouders, kassen e.d. worden toegepast. Maar zal daarnaast worden in gezet op het gebied van winning en het gebruik van nieuwe soorten energie.
Een middel om aan deze noodzakelijke transformatie vorm te geven is het ontwikkelen van een nieuwe typologie stedenbouw/ cultuurlandschap die een verzachtende werking heeft op de effecten van de klimaatverandering in het stedelijk gebied. Momenteel heeft Hollandstad te weinig veerkracht om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Dit gebrek aan veerkracht zal niet alleen tot een tekort in het technische infrastructurele functioneren leiden maar ook consequenties hebben voor het sociaal en economisch functioneren van de stad.

Mijn ambitie en doel is om Hollandstad meer veerkracht te bieden. Zodat landschappen die momenteel alleen maar geld kosten worden ingezet als productielandschap voor biomassa. Het landschap zal hierdoor zowel producerend als zuiverend functioneren. Op deze manier ontstaan er kansen en ruimten, die het gebied zowel economisch en sociaal versterken.
Voor Hollandstad bestaat er de kans te concurreren met de overige metropolen, dit door middel van het faciliteren van een nieuw soort energiewinning, algenteelt zodat Hollandstad grotendeels zelfvoorzienend wordt door middel van een eigen energiewinning.

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
Tim Robben

Datum ontwerp:
2011

credits en contact

Ontwerp:
Tim Robben
mail@timrobben.nl 

Afstudeercommissie:
Mentor: Duzan Doepel, architect, Doepel Strijkers Architects (DSA), Rotterdam
Afstudeercoördinatoren: Jan Willem van Kuilenburg, Pieter Feenstra