Kringloopcampus

BVR i.s.m. De Urbanisten en DSA

Het Merwehaven-Vierhavens gebied is een havengebied waar nog havenactiviteiten zijn, maar waar ook langzaam andere ondernemers hun plek hebben gevonden. Het gebied is grootschalig, industrieel, verouderd en vervuild. Tegelijkertijd zit het vol met vitale bedrijven en vinden er nieuwe ontwikkelingen plaats. De gemeente Rotterdam heeft in samenwerking met het Havenbedrijf een eindbeeld van een gewenste toekomst geschetst voor over 30 jaar: Merwehaven-Vierhavens als nieuw stedelijk gebied met ruimte voor nieuwe woonmilieus in het hogere segment en met ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. In het eindbeeld van de gemeente is geen ruimte gereserveerd voor de huidige ondernemers.
In de verkennende studie is gekeken hoe deze bestaande kracht wel gebruikt kan worden en afscheid genomen kan worden van de gebiedsontwikkeling, waarin hele (haven)terreinen worden ontmanteld, gesaneerd en compleet herontwikkeld voor woningbouw.

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
BVR i.s.m. De Urbanisten en DSA

Datum ontwerp:
2010

credits en contact

Ontwerp:
BVR in samenwerking met Urbanisten en DSA

In opdracht van:
Clean Tech Delta Rotterdam

BVR
info@bvr.nl
www.bvr.nl

De Urbanisten
info@urbanisten.nl
www.urbanisten.nl

DSA
dsa@dsa.nu
www.dsa.nu