Cement

Angelo Haemers

Dynamische ouderen zijn een snel groeiende groep die een belangrijke rol kunnen spelen in de sociale dynamiek van de stad. Dat wil zeggen, met hun ervaring en kennis zijn ze een kennisbron voor de jongere generatie. Het is een gemiste kans om een draagkrachtige groep als deze te laten vertrekken naar gebieden buiten de stad. Rotterdam zou zich daarom als doel moeten stellen om de 55-plusser te binden aan de stad. Ze kunnen het sociaal- en cultureel kapitaal van de stad een impuls geven.
Een geschikte locatie voor de dynamische ouderen is de luwte van het stadcentrum in Het Oude Westen met voorzieningen, cultuur en dynamiek om de hoek. Om een zo een gemengd mogelijke gemeenschap te creëren van jong tot oud, van sociaal actief tot kluizenaar is er gekozen voor een divers aanbod aan woning typologieën. De openbare ruimte ligt als een parelketting in de wijk. Het ritme van plein (parel) straat (ketting) plein (parel) straat (ketting) zorgt voor kleinschalige pleinen met een menselijke maat. Ieder plein heeft een eigen uitstraling en richt zich op een eigen doelgroep.  
Maatschappelijke functies en (semi)-openbare ruimte zorgen voor ontspanning, sport, kennis, cultuur maar het belangrijkste is dat het plekken zijn om elkaar te ontmoeten. De semi-openbare ruimte borduurt door op het succes van de parelketting (straat, plein etc). Met de introductie van de semi-openbare ruimte ontstaat er een intermediair tussen openbare ruimte, maatschappelijke functies en de woning.
Deze stadsvernieuwing zal uiteindelijk moeten zorgen voor een sociale dynamische wijk waar je met plezier enkele jaren kunt verblijven maar ook kan opgroeien, je (klein) kinderen ziet opgroeien en uiteindelijk kan terugkijken op een leven in een vertrouwde omgeving met familie en vrienden.

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
Angelo Haemers

Datum ontwerp:
2009

credits en contact

Ontwerp:
Angelo Haemers 
angelo81h@hotmail.com
www.ah-a.nl


Afstudeercommissie:
Mark van der Poll (afstudeermentor)
Jan Willem van Kuilenburg (afstudeercoördinator)
Marc  Glaudemans (Directeur)
Tatjana Trzin (gecommitteerde)