Carnisse Verbonden

Jos Hartman

Doordat er nauwelijks grip is op de woningvoorraad (88% is particulier bezit), is de transformatieruimte in Carnisse beperkt. In het licht van de huidige crisis is een traditionele herstructurering onmogelijk. De beperkte transformatieruimte noopt tot preciezer en strategischer onderzoek en ontwerp met interventies in de publieke ruimte. Bij publieke ruimte gaat het om ruimten met een publieke functie, waar mensen elkaar ontmoeten en waar het publieke leven zich kan afspelen. Hier ligt de transformatieruimte en het instrumentarium voor een stedenbouwkundige interventie.

Uitgangspunt voor ontwerp en onderzoek is de beschouwing van de stad als geheel. De houding die is aangenomen kan omschreven worden als renovatio urbis. Dit betekent punctuele acties in strategische gebieden om het bestaande weefsel van publieke ruimten te versterken. De diagnose voor specifieke en strategische interventies is gestart met de ontleding van de bestaande situatie (historische gelaagdheid van structuur en voorzieningen) en het in kaart brengen van de actuele dynamiek (plannen, wensen & beleid). Deze verkenning toont breuklijnen in de structuur, de betekenis van de publieke ruimte en een verscheidenheid van mogelijke programma’s en transformaties. Het zijn de bouwstenen en het strategische kader voor de stedenbouwkundige interventie. Deze aanpak biedt de mogelijkheid om ontwikkelingen en programma’s op een hoger schaalniveau (de zogenaamde stedelijke agenda) te benutten voor de stedelijke vernieuwing op een lager schaalniveau (de zogenaamde buurtagenda) en vice versa.

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
Jos Hartman

Datum ontwerp:
2012

credits en contact

Afstudeerproject:
Jos Hartman
06 2274 3384
hartman_jc@yahoo.co.uk


Academie van Bouwkunst Rotterdam
afstudeerrichting: stedenbouw 

Afstudeercommissie:
Mentor: Endry van Velzen
Voorzitter: Wouter Veldhuis 
Externe criticus:
Catherine Visser
Toegevoegd extern criticus: Huub Juurlink