7Seasons

Rotterdam Natuurlijk!

Het thema biodiversiteit is pas relatief kort onderdeel van het integrale denken over een duurzame omgeving. In het stadsontwerp en architectuur heeft het onderwerp nog nauwelijks aandacht of zinvolle uitwerking gekregen. Bij het aanleggen en onderhouden van de groenstructuur van de stad wordt eerder aan recreatieve functies gedacht, dan aan de ecologische waarde. Desondanks is de stad over het algemeen een rijke biotoop waar verschillende soorten thuis zijn, sommige soorten zijn zelfs uniek voor de stad en leven niet (meer) in de buitengebieden. Deze ecologische structuur is echter kwetsbaar omdat de leefgebieden vaak klein zijn (binnengebieden, muren en kades) en onderling niet of nauwelijks verbonden.
Het project 7Seasons, waarbij de interactie tussen het sociale en het ecologische systeem centaal staat, is een strategie voor het verrijken van de biodiversiteit en leefbaarheid van een wijk door buurtbewoners te laten participeren in de opbouw van hun ecosysteem. Bewoners worden over een periode van zeven jaar uitgedaagd om blijvend te investeren in kleine en grote veranderingen waardoor huidige soorten in stand kunnen blijven en op termijn nieuwe soorten kunnen gedijen.
De 7Seasons strategie wordt vanaf 2013 in de praktijk gebracht in de Provenierswijk en de aanliggende Agniesebuurt. Drie deelontwerpen – Binnenhoven, Crossings (straatniveau, route door de wijk), Biobogen (potentiele bijdrage aan stedelijke ecologische structuur tpv Hofbogenlijn) – bestuderen de verschillende schaalniveaus waarop de strategie van toepassing is.

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
Rotterdam Natuurlijk!

Datum ontwerp:
2012

credits en contact

7Seasons is een project van Rotterdam Natuurlijk! een netwerk van samenwerkende ontwerpers, ecologen en biologen.

7Seasons Strategie: Piet Vollaard, Jacques Vink, Ward Mouwen (Ruimtelab2): eerste prijs The Green Challenge Competition 2012.

7Seasons ontwerpateliers: Piet Vollaard, Jacques Vink en Ward Mouwen (Ruimtelab2), atelier Marieke de Keijzer, Marlou de Jong ,Niels de Zwarte en André de Baerdemaeker (Bureau Stadsnatuur Rotterdam), Tanja Lina (Buro Lina) en Joost van Dijk (Studio Joost van Dijk), Carolien van der Graaf (Vroegvlieger)

meer info:
www.rotterdam-natuurlijk.nl

contact:
Delftseplein 36v
3013 AA Rotterdam
tel: 010-4127713
email: rotterdam.natuurlijk@ruimtelab.nl